Comencem el muntatge

Tot i que la meteorologia no ha estat favorable aquesta última setmana, hem pogut avançar prou en la instal·lació del sistema de control de terbolesa a la Bassa de captació d’aigua de Campins.

Les plaques fotovoltaiques que ens proveiran de l’energia necessària per a fer funcionar el sistema ja estan completament instal·lades amb del seu suport definitiu. Vàrem començar la seva instal·lació a finals de la setmana anterior però no vàrem poder acabar tota la feina abans que començar les tempestes i això ens ha fet patir una mica per la seva integritat durant aquests dies en que ha bufat un forn vent per aquestes contrades. Ara ja que ja hem acabat de muntar completament tots els elements i passada la prova a que ens ha sotmès la meteorologia, podem estar més tranquils. Continua llegint

Continuem endavant

Avancen les obres, ja tenim la primera fase acabada amb la construcció de la caseta a on ubicarem els equips electrònics de control i les bateries del sistema d’alimentació. També està col·locada la primera part de la torre on muntarem les plaques fotovoltaiques, les antenes de comunicació i les càmeres de vídeo-vigilancia.


Continua llegint

Comencem, per la base

Les coses s’han de començar per els fonaments, uns fonaments preparats per sostenir l’estructura del projecte que volem dur a terme. Això es el que hem començat a fer, els fonaments que sostindran la torre de comunicacions, les plaques d’energia solar i la resta d’elements necessaris. També hem començat la planificació definitiva pel que fa a la ubicació de les vàlvules i aparells de mesura.

Un nou projecte al calaix

Tot arribant de les vacances, ens trobem amb l’aprovació d’un engrescador projecte per part de l’Ajuntament de Campins per el seu servei d’abastament d’aigua potable.

Aquest projecte te com a finalitat principal evitar l’entrada d’aigua tèrbola a la bassa de captació i emmagatzematge. Aprofitant aquesta actuació també s’afegira a l’instal·lació els elements necessaris per a comptabilitzar la quantitat d’aigua emmagatzemada a la bassa i l’instal·lació d’un sistema de càmeres que permetin supervisar l’estat de la bassa remotament.

Tota aquesta instal·lació s’incorporara a la xarxa sense fils que va desplegar l’Ajuntament de Campins a l’any 2010 dins del programa FEESL, per tal de recollir dades, controlar i supervisar el sistema

Per fer funcionar tot això i donada la ubicació de la bassa, a un lloc apartat i sense possibilitats de connectar els equips a la xarxa elèctrica, serà necessari el desenvolupament d’un sistema d’alimentació amb energia solar amb el seu corresponent sistema de bateries per acumular energia els dies de baixa radiació solar.

Tota una colla de reptes per endavant…

 

Telefonia sobre IP

Comencem les primeres proves i avaluacions per a donar als nostres clients el servei de VOIP. Hem començat per avaluar diferents i properament començarem una prova pilot per adquirir els coneixements i l’experiència practica per poder oferir el servei amb les màximes garanties.

Esperem oferir als nostres clients uns preus competitius i una gama de terminals suficients per cobrir totes les necessitats presents i futures.

Sense títol

SAI en producció

Un cop fetes les corresponents proves al laboratori i constatades que les dades teòriques son correctes, ahir dia 29 varem instal·lar el nostre sistema d’alimentació ininterrompuda al node que Xarxa Telemàtica Campins te instal·lat al Montseny.  Aquest node es el més problemàtic de XTC, esperem que amb el nou sistema d’alimentació solucionem el problema constant que tenim amb els components d’aquest node.

Ara només ens queda supervisar les dades recollides per tal de comprovar el correcte funcionament i avaluar les possibles millores a introduir.

 DSC_0056 DSC_0051Graphs    Tree Mode

Sistema d’alimentació ininterrompuda

En el negoci de l’accès a Internet amb tecnologia wifi, ens trobem amb entrebancs per els quals no trobem bones solucions amb equips existents al mercat.

IMG_20130107_171147

Donades les característiques del nostre servei, ens veiem abocats a instal·lar els nostres nodes d’accés en llocs allunyats de fonts d’energia elèctrica fiables i, sobretot en època de pluges i tempestes, en aquestes ubicacions gaudim de tot un seguit d’avaries ocasionades per aquesta manca de fiabilitat del subministrament elèctric.

Continua llegint

Preparació dels llocs de treball

Els llocs de treball d’aquest projecte, malauradament, funcionaran amb Windows 7 com a sistema operatiu. Per tal de preparar els equips, en aquest cas tenim l’avantatge de que son set unitats idèntiques, el primer pas es engegar i configurar un d’ells, després instal·lar el programari necessari i a partir d’aquí treure una imatge del disc d’aquest primer ordinador per copiar-la a la resta d’equips.

Primera engegada del primer equip

Continua llegint