Preparació dels llocs de treball

Els llocs de treball d’aquest projecte, malauradament, funcionaran amb Windows 7 com a sistema operatiu. Per tal de preparar els equips, en aquest cas tenim l’avantatge de que son set unitats idèntiques, el primer pas es engegar i configurar un d’ells, després instal·lar el programari necessari i a partir d’aquí treure una imatge del disc d’aquest primer ordinador per copiar-la a la resta d’equips.

Primera engegada del primer equip

Continua llegint

Infraestructura de xarxa

Un acabada l’estesa del cablejat de xarxa, comencem la connexió de la infraestructura de la xarxa i la comprovació del correcte funcionament de la mateixa. Aquesta tasca la realitzem en una primerenca fase del projecte per tal de no perdre temps a l’hora del muntatge del servidor i els llocs de treball, que prou inconvenients tindrem a llavors amb la configuració i arranjaments al programari.

En aquesta xarxa molt sobre-dimensionada la tasca de comprovar la connectivitat de tota la xarxa punt per punt es prou feixuga, però es una tasca important a fer ara ja que posteriorment ens pot estalviar molt de temps quan sigui més important no perdre’l.

Els llocs de treball

Arribem a la part més visible de la instal·lació, els llocs de treball. Després de tenir en compte moltes opcions, hem arribat a la conclusió un dels paràmetres més importants a l’hora d’escollir els ordinadors que formaran els llocs de treball era la senzillesa. Normalment la queixa generalitzada en moltes oficines es la quantitat de cables i aparells que son necessaris per configurar un lloc de treball, el monitor, el ratolí, la pantalla, la caixa amb la CPU, son parts necessàries a la vegada que son parts molestes d’ubicar i que necessiten un escampall de cables i connexions per poder fer-ho funcionar.

La nostra experiència ens ha portat a la conclusió de que en el 99% de les aplicacions, les necessitats d’ampliació dels equips es nul·la. Des de l’arribada de les connexions USB la gran part dels perifèrics no necessiten elements addicionals que s’ubiquin dins dels ordinadors, de fet la gran majoria d’equips arriben al final de la seva vida útil sense utilitzar mai les seves capacitats d’expansió.

Per aquesta raó hem escollit com a equip a utilitzar en els llocs de treball un sistema de ‘tot en un’ de la marca Lenovo. Aquest equip incorpora en un mateix element una pantalla de 20″, un processador de doble nucli Intel Pentium a 2,7Ghz, 4 GB de memòria RAM ampliable a 8GB, un disc dur de 500GB de capacitat i una connexió de xarxa de 1000Mbps. Es a dir un equip molt complert, amb prestacions més que suficients per fer feina i que permetrà tenir un lloc de treball senzill i net.

La connexió de xarxa

La connexió de la xarxa es prou important en un projecte d’aquestes característiques si tenim en compte que al estar emmagatzemades les dades al servidor, sense connexió de xarxa el sistema no serveix per gaire bé rés. La avantatge es que avui dia hi ha molts components per a construir una infraestructura de xarxa per un preu raonable i amb unes prestacions adequades.

En el cas que ens ocupa hem escollit com a nucli de la xarxa un commutador de la marca ‘Cisco’ que té bona relació de prestacions-preu, esperem que respongui a les expectatives dipositades en ell quan la instal·lació entri en la fase de producció.

El servidor

Per aquest projecte hem escollit un servidor HP ProLiant, concretament el model DL160G6. Pensem que aquest model compleix amplament amb els requeriments del projecte actual i té la suficient capacitat d’ampliació per gestionar els requeriments futurs sense entrebancs.

La configuració base del sistema es un processador Intel Xeon de quatre nuclis amb la possibilitat d’ampliar-lo amb un segón processador de les mateixes característiques obtenint amb això un sistema amb 8 nuclis de procés.

La capacitat de memoria del sistema base es de 2GB, aquesta capacitat l’ampliarem de sortida fins arribar a una capacitat total de 8GB.

Pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge el sistema té una configuració base de 500GB en un disc, aquest disc contindrà el sistema operatiu, que serà Ubuntu Linux en la seva versió per a servidors de 64 bits. Les dades que requerirà el sistema per a funcionar afegint de sortida dos unitats addicionals de 2TB per emmagatzemar les dades dels usuaris i les bases de dades dels diferents programaris utilitzats. Aquestes dues unitats es configuraran amb un sistema de mirall del tipus RAID per tal de obtenir un sistema redundant.

El armari per el servidor

El armari que allotjara el servidor i el sistema d’alimentació es un producte de la marca APC en un elegant color negre. Les seves dimensions son bastant contingudes, te les portes perforades per facilitar la refrigeració dels components interiors i els panells laterals son desmuntables per facilitar l’accés a l’interior. També destaquem les portes dobles de la part posterior que redueixen l’espai necessari per obrir-les.

Nou projecte

Des de fa uns dies estem embolicats en un projecte engrescador. Normalment no podem parlar gaire els projectes en els que col·laborem, però, en aquest cas podreu seguir la seva evolució, si us bé de gust. Es tracta del desenvolupament i instal·lació d’una petita oficina amb 10 llocs de treball (7 d’aquests llocs totalment nous) i un servidor.