Continuem endavant

Avancen les obres, ja tenim la primera fase acabada amb la construcció de la caseta a on ubicarem els equips electrònics de control i les bateries del sistema d’alimentació. També està col·locada la primera part de la torre on muntarem les plaques fotovoltaiques, les antenes de comunicació i les càmeres de vídeo-vigilancia.


Els proveïdors respecten les dates de lliurament i els materials van arribant. Això permet que el projecte no s’aturi i es mantingui dins els terminis establerts.
Paral·lelament hem anat construint i ajustant els elements mecànics al taller per facilitar el muntatge i minimitzar els inconvenients que suposen les feines a l’exterior, quan no tens a l’abast els mitjans necessaris per dur a terme aquestes tasques de forma eficient.
I treballem en l’assemblatge dels dispositius electrònics per el control de les plaques fotovoltaiques i les bateries, la gestió de les vàlvules i per l’adquisició de les dades dels equips de mesura.
Un cop acabades les tasques al taller, el següent pas serà el muntatge d’aquests elements a la seva ubicació final i començar el desenvolupament del programari.