La connexió de xarxa

La connexió de la xarxa es prou important en un projecte d’aquestes característiques si tenim en compte que al estar emmagatzemades les dades al servidor, sense connexió de xarxa el sistema no serveix per gaire bé rés. La avantatge es que avui dia hi ha molts components per a construir una infraestructura de xarxa per un preu raonable i amb unes prestacions adequades.

En el cas que ens ocupa hem escollit com a nucli de la xarxa un commutador de la marca ‘Cisco’ que té bona relació de prestacions-preu, esperem que respongui a les expectatives dipositades en ell quan la instal·lació entri en la fase de producció.