El servidor

Per aquest projecte hem escollit un servidor HP ProLiant, concretament el model DL160G6. Pensem que aquest model compleix amplament amb els requeriments del projecte actual i té la suficient capacitat d’ampliació per gestionar els requeriments futurs sense entrebancs.

La configuració base del sistema es un processador Intel Xeon de quatre nuclis amb la possibilitat d’ampliar-lo amb un segón processador de les mateixes característiques obtenint amb això un sistema amb 8 nuclis de procés.

La capacitat de memoria del sistema base es de 2GB, aquesta capacitat l’ampliarem de sortida fins arribar a una capacitat total de 8GB.

Pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge el sistema té una configuració base de 500GB en un disc, aquest disc contindrà el sistema operatiu, que serà Ubuntu Linux en la seva versió per a servidors de 64 bits. Les dades que requerirà el sistema per a funcionar afegint de sortida dos unitats addicionals de 2TB per emmagatzemar les dades dels usuaris i les bases de dades dels diferents programaris utilitzats. Aquestes dues unitats es configuraran amb un sistema de mirall del tipus RAID per tal de obtenir un sistema redundant.