Comencem, per la base

Les coses s’han de començar per els fonaments, uns fonaments preparats per sostenir l’estructura del projecte que volem dur a terme. Això es el que hem començat a fer, els fonaments que sostindran la torre de comunicacions, les plaques d’energia solar i la resta d’elements necessaris. També hem començat la planificació definitiva pel que fa a la ubicació de les vàlvules i aparells de mesura.