Un nou projecte al calaix

Tot arribant de les vacances, ens trobem amb l’aprovació d’un engrescador projecte per part de l’Ajuntament de Campins per el seu servei d’abastament d’aigua potable.

Aquest projecte te com a finalitat principal evitar l’entrada d’aigua tèrbola a la bassa de captació i emmagatzematge. Aprofitant aquesta actuació també s’afegira a l’instal·lació els elements necessaris per a comptabilitzar la quantitat d’aigua emmagatzemada a la bassa i l’instal·lació d’un sistema de càmeres que permetin supervisar l’estat de la bassa remotament.

Tota aquesta instal·lació s’incorporara a la xarxa sense fils que va desplegar l’Ajuntament de Campins a l’any 2010 dins del programa FEESL, per tal de recollir dades, controlar i supervisar el sistema

Per fer funcionar tot això i donada la ubicació de la bassa, a un lloc apartat i sense possibilitats de connectar els equips a la xarxa elèctrica, serà necessari el desenvolupament d’un sistema d’alimentació amb energia solar amb el seu corresponent sistema de bateries per acumular energia els dies de baixa radiació solar.

Tota una colla de reptes per endavant…