Programari al servidor

El servidor que controlarà el sistema informàtic d’aquesta oficina comptarà com a sistema operatiu la versió 12.04 de Ubuntu GNU/Linux. Aquest sistema es el que habitualment utilitzem a les instal·lacions de servidors que realitzem i ens sempre ens ha donat un resultat molt satisfactori.

La instal·lació del sistema operatiu e

s senzilla, ràpida i els paràmetres que configura per defecte son adequats per a la gran majoria de tasques. La instal·lació realitzada en aquest servidor inclou el programari necessari per gestionar la configuració de la xarxa, per protegir-la amb el corresponent programari de tallafocs, el programari per gestionar l’accés a les dades per part dels usuaris i el control del sistema d’alimentació dels equips informàtica.

En el cas que ens ocupa el servidor comptarà amb una unitat de disc per el sistema operatiu amb una capacitat de 500GB i dues unitats més per les dades dels usuaris amb capacitat de 2TB i configurades en configuració RAID 1 per obtenir redundància del emmagatzematge de les dades.
Els usuaris podran accedir a les seves dades per mitja del sistema de compartició d’arxius del propi Windows 7 de forma completament transparent i els ordinador de composen els llocs de treball realitzaran copies de seguretat automàtiques, carregant les dades d’aquestes copies directament al servidor.