Preparació dels llocs de treball

Els llocs de treball d’aquest projecte, malauradament, funcionaran amb Windows 7 com a sistema operatiu. Per tal de preparar els equips, en aquest cas tenim l’avantatge de que son set unitats idèntiques, el primer pas es engegar i configurar un d’ells, després instal·lar el programari necessari i a partir d’aquí treure una imatge del disc d’aquest primer ordinador per copiar-la a la resta d’equips.

Primera engegada del primer equip

En el primer pas, a banda de configurar l’usuari que tindrà el rol d’administrador i posar les dades bàsiques, realitzarem la feixuga tasca de eliminar tot el programari de mostra i utilitats varies que no es fan servir mai. Deixarem l’equip només amb els controladors de maquinari necessaris i amb el programari imprescindible per funcionar, tampoc no em d’oblidar a descarregar i aplicar totes les actualitzacions que necessiti el sistema abans de procedir a fer l’imatge del disc.

Per a copiar la imatge als ordinadors fem servir una recepta senzilla i a la vegada pràctica. Primer engeguem l’ordinador que farem servir com a base amb un disc USB amb ‘Ubuntu GNU/Linux’, d’aquesta forma podrem treballar amb ell amb totes les eines necessàries per la feina que hem de fer i a la vegada tindrem el disc lliure per fer una imatge idèntica sense problemes.

Duplicant ordinadors

Per fer l’imatge podem fer servir un disc extern però nosaltres em fet servir la xarxa per poder duplicar varis equips al mateix temps. Primer fem la imatge del ordinador base amb la següent ordre a un terminal:

$ sudo bash -c "cat /dev/sda | gzip -1 - | ssh jmendoza@nemesis cat ">" lenovo.img.gz

Un cop acabada la copia, que triga una bona estona, tindrem una imatge idèntica de l’equip base per duplicar a la resta d’equips.

Per fer els duplicats procedim de la mateixa forma, engeguem el equip de destí amb Ubuntu i executem la següent ordre a un terminal:

$ sudo bash -c "ssh jmendoza@nemesis cat "<" lenovo.img.gz | gunzip > /dev/sda

Després d’un temps tindrem el duplicat preparat i només ens mancarà fer alguns ajustaments per que l’equip sigui totalment operatiu.

Pel que fa a la mida hem de tenir en compte que com l’imatge està comprimida la seva mida es menor que el disc de base (en el nostre cas la imatge era de 25GB per un disc de 500GB de capacitat), aquesta compressió també té l’avantatge que les dades que passen per la xarxa no son els 500GB de capacitat que té el disc sinó els 25GB de la imatge i al fer servir la xarxa podrem duplicar varis ordinadors a la vegada, accelerant d’aquesta forma el procés.